Usługi
       Oferuję tłumaczenia z języków polskiego, rosyjskiego i ukraińskiego na język niemiecki. Specjalizuję się w tłumaczeniu tekstów fachowych z dziedziny ekonomii i prawa oraz tekstów naukowych. Poza tym przekładam wszelkie teksty dotyczące kultury i edukacji, tak jak strony internetowe, broszury, foldery itp.
     Cena tłumaczenia liczona jest według stawki austriackiej i wynosi w zależności od typu tekstu oraz czasu realizacji zlecenia od 1,3 do 2,5 euro za wiersz (linijkę) tekstu przetłumaczonego. Jeden wiersz obejmuje 55 znaków (razem z spacjami). Większe projekty rozlicza się ryczałtem. Możliwa jest także korekta tekstów za dodatkową opłatą.