Dr. Philipp Hofeneder

Urodzony  4. kwietnia 1981 w Wiedniu

Staż pracy
2013 -             Jednoosobowa firma tłumaczeniowa: usługi   

                       tłumaczeniowe z języków polskiego, ukraińskiego i

                       rosyjskiego
2006 - 2012   Pracownik naukowy  w Instytucie Slawistyki w Wiedniu; 

                       Badania naukowe w zakresie historii języka i kultury 

                       polskiej, rosyjskiej i ukraińskiej ; częste pobyty w Polsce,

                       Rosji i na Ukrainie; w projekcie odpowiedzialny za

                       kontakty, część organizacji (księgowość, sprawy wizowe),

                       organizacja projektów naukowych (kontakty

                       międzynarodowe, księgowość, sprawy wizowe
                       organizacja konferencji; liczne publikacje naukowe w
                       różnych językach
2004 - 2005  Współpraca  z Biblioteką Instytutu Historii

                       Wschodnioeuropejskiej na Uniwersytecie Wiedeńskim
 
Wykształcenie
2012 -            Studia magisterskie (Master) na wydziale tłumaczeń w 

                      Wiedniu, specjalizacja: tłumaczenia specjalistyczne

                      (polski, rosyjski)
2006 - 2010   Studia doktoranckie na kierunku „Językoznawstwo

                       polskie i ukraińskie“,z wyrożnieniem; rozprawa

                       doktorska: „Ukraińskojęzyczne podręczniki z Galicji z

                       1848 do 1918. Koncepcja językowa i zawartość

                       kulturowa“.
2001 - 2006   Studia magisterskie polskiej i rosyjskiej filologii i historii
                       ("moduł historii wschodnioeuropejskiej") w Wiedniu,
                       Warszawie i Moskwie. Praca magisterska: „Język polski

                       na Białorusi“