Więcej niż tylko tłumaczenie

 

     Po studiach filologii polskiej i rosyjskiej w Wiedniu, Moskwie i Warszawie, oraz po odbyciu kursu uniwersyteckiego z zakresu historii wschodniosłowiańskiej, zajmowałem się również, w ramach projektu naukowego, językiem i kulturą Ukrainy.
     Podczas moich studiów doktoranckich na wydziale slawistyki na Uniwersytecie Wiedieńskim starałem się poznać bliżej inne kultury i przenieść przynajmniej część tej wiedzy w moje osobiste środowisko.